Örökölt ingatlannal kapcsolatos költségek

Örökölt ingatlannal kapcsolatos költségek

Sokunkkal előfordul életünk során, hogy idősebb szeretteink elvesztésével valamilyen ingatlant öröklünk. Elsőre talán azt gondolnánk, ingyen és azonnal hozzájuthatunk az örökölt vagyonhoz, de ez sajnos nem így van. Az öröklés rengeteg papírmunkával és fizetési kötelezettségekkel jár. Most ezeket fogjuk sorra venni.

Örökösödési illeték

Öröklés esetén az örököst terheli, hogy az ingóság vagy ingatlan után illetéket fizessen. Ez a kötelesség már az örökhagyó halála napján létre jön. Az illeték mértéke ingatlan esetében 9%. Kiskorú örökösnek csak nagykorúvá válása után kell megfizetni az illetéket (18. életévük betöltése után két év áll rendelkezésükre ezt a kötelezettségüket teljesíteni).

Több esetben is mentesülhetünk az illetékfizetés alól. Ilyen például, ha az örökös lemond az öröklésről, tehát nem is kerül az ingatlan a tulajdonába. Jellemzően szüleink, nagyszüleink, testvérünk, tehát valamilyen egyenes ági rokonunk által szoktunk ingatlan örökségben részesülni. Ezekben az esetekben illetékmentességet élvezhetünk. Továbbá a házastársak, a bejegyzett élettársak, a fél- és örökbefogadott testvérek, valamint a mostoha gyermekek esetén is fentáll az illetékmentesség.

Nem élvezhetünk azonban mentességet, ha oldalági rokonként (unokatestvér, nagynéni, nagybácsi) örökölünk ingatlant, és természetesen akkor sem, ha rokoni kapcsolat nincs az elhunyt és az örökös között. Fontos továbbá, ha örökölt ingatlan részünkről ellenérték fejében mondunk le, szintén illetékfizetési kötelességünk van, de ebben az esetben az illetékfizetés alapja az ellenérték.

Örökösödési illeték

Adózás

Ingatlan eladása 5 éven belül

Az ingatlan tulajdonba kerülésének időpontjától számítva öt évig adóköteles. Az Adó-és értékbizonyítványban feltüntetett összeg, (ez az ingatlanunk Nemzeti Adó és Vámhivatal által megállapított piaci értéke) lesz az adóalap. Ha ebben a dokumentumban szereplő összegnél drágábban adjuk el az ingatlant, akkor a jogszabály alapján az eltelt idővel arányosított adóalap (ez a megszerzés évében 100%, második évben 90%, harmadik évben 60%, negyedik évben 30%, az ötödik évben pedig 0%), illetve a szerzett összeg különbözete után kell megfizetnünk a 15%-os személyi jövedelemadót.

Fontos azonban, hogy az adóalap csökkenthető! Az ingatlan megszerzésére fordított kiadások (pl: Közjegyző díja), továbbá az értéknövelő beruházások költsége levonható.

Szemléltessük egy egyszerű példával:

Tegyük fel, hogy örököltünk 2018-ban egy ingatlant, melynek hivatalosan megállapított értéke 20 millió forint volt. Megszerzésével kapcsolatos költségünk összesen 300.000 forint volt, illetve 2 millió forint összegben felújításokat végeztünk. 2021-ben értékesítjük 30 millió forintért. Tehát bevételünk a 30 millió forint, „hivatalos értéke” pedig a 20 millió + 300.000 + 2 millió = 22.300.000 forint. A bevételből levonjuk a „hivatalos értéket”, ez esetben ez 7.700.000 forint. Mivel a negyedik évben szeretnénk eladni, az eredmény 30%-át, majd annak a 15%-át kell vennünk. A jelen példánk alapján tehát 346.500 forintnyi adó befizetése szükséges.

Örökölt ingatlan

Ingatlan eladása 5 év elteltével

A fent említettek alapján is láthattuk, hogy igen, az ötödik évtől már adómentes az örökölt ingatlan eladása. Tehát akkor érdemes vele öt évet várnunk? Igen is meg nem is. Lehet, hogy a jövedelemadómentességgel egy nagyobb összeget spórolhatunk meg, de ha az ingatlan piac csökkenő tendenciát mutat, akkor ingatlanunkat nem fogjuk tudni akkora összegért eladni, mint azt esetleg az ingatlan megszerzésének évében tudtuk volna. Érdemes kikérni egy szakértő véleményét, hogy anyagilag is a legjobb döntést tudjuk hozni.

Összegzés

Az örökölt ingatlan eladása során lehetőségünk van nagy összegre szert tenni, azonban nagy veszteséget is okozhatunk magunknak, ha nem vagyunk elég tájékozottak a témában és rossz időben, rossz módon próbálunk túladni ingatlanunkon. Érdemes szakember véleményét kikérni, mielőtt eladnánk örökségünket.

Olvasd el az örökölt ingatlan eladásáról szóló cikkünket is!