Termőföld értékbecslése

Termőföld értékbecslése

A termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. (A települések belterületén is találhatóak mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló földrészletek.) Értékelésük a szokásos ingatlan értékbecslői tudáson és gyakorlaton túl speciális szakmai és piaci ismereteket is igényel, amelyek csak megfelelő szakmai háttérrel és gyakorlattal alkalmazhatók.

Termőföld értékbecslésekor az alábbi tényezőket kell figyelembe venni (a teljesség igény nélkül):

 • alak, forma, táblaméret
 • fekvés, elhelyezkedés (lakott területtől, élelmiszer feldolgozótól való távolság)
 • megközelíthetőség, útviszonyok
 • domborzati és lejtési viszonyok
 • vízjárás rendezettsége, melioráció
 • öntözés feltételei
 • művelést gátló tereptárgyak
 • gazdálkodási tradíciók (lakossági fogékonyság a mezőgazdasági munkára)
 • kerítettség
 • környezeti állapot, szennyezettség
 • infrastruktúra, közműellátottság
 • a földterület természeti védettsége
Értékelésük a szokásos ingatlan értékbecslői tudáson és gyakorlaton túl speciális szakmai és piaci ismereteket is igényel, amelyek csak megfelelő szakmai háttérrel és gyakorlattal alkalmazhatók.

Jelenleg a termőföld piacán nagyon sok a tévesen felértékelt terület, ezért vevőként könnyű rossz döntést hozni. Ha biztosra szeretnél menni, kérd értékbecslői segítségemet!

Kinek ajánlom a termőföld értékbecslést?

 • Tulajdonosoknak
  • ha a korábban (örökléssel, vétellel, stb.) megszerzett termőföldedet el szeretnéd adni
  • osztatlan közös földterületek megszüntetése során
  • a termőföld hitelbiztosítékként történő igénybevétele esetén (hiteligénylés esetén érdemes felvenni a kapcsolatot a hitelező bankkal: vannak olyan pénzintézetek, akik csak a velük szerződött partnertől fogadnak be termőföld értékbecslői szakvéleményt)
 • Vevőknek – ha nem vagy biztos abban, hogy a kínált ingatlan valóban megéri-e az árát
 • Önkormányzatoknak, polgármesteri hivataloknak – az önkormányzati termőföldek adás-vételéhez, kisajátításhoz, belterületbe vonáshoz, egyéb hivatalos eljárások lefolytatásához
 • Bankoknak, hitelintézeteknek – a hitelezés során a reális piaci érték és a hitelbiztosítéki érték megállapításához
Milyen dokumentumokra van szüksége a mezőgazdasági ingatlanok értékbecsléséhez? Az értékbecsléshez szükség van a tulajdoni lapra, a földhivatali térképmásolatra és a haszonbérleti szerződésre (ha van ilyen). Az ültetvények, erdők esetében további dokumentumokra van szükség.

Milyen dokumentumokra van szüksége a mezőgazdasági ingatlanok értékbecsléséhez?

Az értékbecsléshez szükség van a tulajdoni lapra, a földhivatali térképmásolatra és a haszonbérleti szerződésre (ha van ilyen). Az ültetvények, erdők esetében további dokumentumokra van szükség.